FSSC 22000

Untitledsss copypng

КАКВО Е FSSC 22000 ?

 

Производителите на храни, които доставят или планират да доставят продукти на основните търговци на дребно или на големите фирми за брандирани хранителни продукти, могат да се възползват от сертификацията по FSSC 22000.

Сертификация на системите за безопасност на храните (или още FSSC 22000) покрива ключовите изисквания на множество съществуващи стандарти и програми за безопасност на храните, включително: GMP, HACCP, SQF, BRC, IFS и GlobalGAP. FSSC 22000 е най-цялостният стандарт за системи за управление на безопасността на храните, защото включва изцяло ISO 22000, програми за предварителни изисквания, характерни за определени сектори (PRPs), като например ISO/TS 22002-1 и ISO/TS 22002; HACCP и приложимите стъпки на CODEX.

Стандартът FSSC 22000 е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). Това позволява на вашата организация да използва стандарта FSSC 22000, за да спази изискванията на редица глобални търговци на дребно или големи фирми за брандирани хранителни продукти чрез една единствена, международно призната система за управление на безопасността на храните.

Производителите на храни, които вече са сертифицирани по ISO 22000, имат нужната основа и се нуждаят само от преглед на допълнителните изисквания, за да спазят стандарта FSSC 22000. При сключване на договор нашите опитни одитори могат да помогнат на Вашата организация да се улесни сертифицирането. Ако Вашата организация вече участва в някои от съществуващите програми за безопасност на храните, обсъдени тук, можем да Ви помогнем да направите една крачка напред и безпроблемен прехода към сертификация по FSSC 22000.

FSSC 22000 може да се прилага в организации с произволна големина или сложност, които се занимават с производство на храни. Няма значение дали са със стопанска цел или не, нито дали са държавни или частни фирми. Тук се включват производители на:

  • Бързо-развалящи се животински продукти

  • Бързо-развалящи се зеленчуци

  • Продукти с дълъг срок на съхранение при стайна температура

  • Хранителни съставки с изключение на технически и технологични помощни съставки

През юли 2011 г., сертификационният обхват на FSSC 22000 беше разширен, за да включи производството на опаковъчни материали, следвайки публикуването на PAS 223 (днес познат като ISO/TS 22002-4) – програми за предварителни изисквания и дизайн за безопасност на хранителните продукти в производството и осигуряването на хранителни опаковки. Този стандарт обхваща четири сектора на опаковките: пластмаси, хартия и картон, метал и стъкло.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »