Разработване и внедряване на системи за управление

d0bad0b0d187d0b5d181d182d0b2d0be-d0b1d0b5d0b7d0bed0bfd0b0d181d0bdd0bed181d182Услугата по разработване и внедряване на системи за управление, извършвана от ИВПО ЕООД, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:

 •    HACCP

 •    FSSC 22000

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  до придобиването на сертификат по различните стандарти:

1 ЕТАП Преглед на състоянието (GAP анализ):

 • преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;

 • анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;

 • разработване на План – график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.;

2 ЕТАП Разработване на документите от СУ: 

 • разработване на документите от Системата за управление – процедури, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.;

 • приемане на документите от съвместни работни екипи;

3 ЕТАП Внедряване: 

 • провеждане на теоретично обучение;

 • провеждане на обучение по внедряване;

 • извършване на пробни вътрешни одити;

 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;

4 ЕТАП Функциониране: 

 • провеждане на обучение на вътрешни одитори;

 • извършване на вътрешни одити;

5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:

(извършва се от сертификационна организация*)

 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;

 • отстраняване на евентуални забележки от одита.

* Сертификационният орган винаги е трета независима страна – българско или чуждестранно юридическо лице, акредитирано по надлежния ред да извършва сертификационна дейност. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.

* ИВПО ЕООД работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация.

 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

 

line
footer
Translate »