Разработване на технологична документация (ТД) за обекти, произвеждащи храниStack of files

Изготвяне на документации при производство на храни

  • Технологична документация за сладкарски изделия;

  • Технологична документация за хляб и хлебни изделия;

  • Технологична документация за закуски;

  • Технологична документация за салати;

  • Технологична документация за месни и безмесни ястия;

Според Закон за храните чл. 12, ал.2 всеки производител на храни трябва да има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта. В една група могат да бъдат храни, които имат еднаква технология, но се различават по грамаж или са с различен аромат.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »