Разработване на системи за самоконтрол

imagesЗащо проверяващите инспектори изискват Система за самоконтрол?Проверяващите инспектори от БАБХ /Българска агенция за безопасност на храните/изискват внедряването на Система за самоконтрол, защото съгласно Закона за хранитеи Наредба №5 за хигиената на храните е задължително производителите и търговците на храни да прилагат и поддържат Система за безопасност на храните наричана още Система за самоконтрол, която включва както Добри производствени и хигиенни практики, така иАнализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР).

Трябва да имате внедрена Система за самоконтрол, ако:

 • произвеждате храни и напитки (производствени предприятия, цехове и др.);

 • имате заведение за обществено хранене – ресторант, кухня, бар, кафе – сладкарница, пицария, кафене, механа, закусвалня, заведение за бързо хранене, обект за бърза закуска, магазин за хранителни стоки, временен обект, павилион и др.);

 • кетъринг;

 • търговия с хранителни добавки;

 • пакетиране, препакетиране и етикетиране на храни и напитки;

 • транспорт на храни и напитки;

 • складиране и съхранение на храни и напитки;

 • преработка и обработка на храни.

Можем да ви бъдем полезни със:

 • Създаване на Система за самоконтрол и безопасност на храните, в това число Добри практики, Анализ на опасностите, определяне на ККТ и НАССР план, изцяло съобразени с индивидуалните особености на вашия обект – инфраструктура, технологично оборудване, меню, технология на производство, приготвяне на храната и т.н.

 • Създаване на План за мониторинг на хигиена на храните, персонала, контактните повърхности и водата /Наредба №9 за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели/ в заведения и при производство на храни и консултиране по извършване на лабораторни анализи.

 • Създаване на Технологична документация /ТД/ за производство на всички видове и категории храни и напитки

 • Одит на Системи за самоконтрол и степен на внедряване на територията на обекта

 • Поддържане и актуализация на Системи за самоконтрол и безопасност на храните

 • Абонаментни програми за цялостна поддръжка на Системи за самоконтрол

 • Регистрация на нови обекти за производство и търговия с храни

 • Пререгистрация на вече съществуващи обекти или обекти, затворени по различни причини от контролните органи

 • Консултантски услуги по регистрация на хранителни добавки (в това число и за спортисти) както от внос, така и произведени в България

 • Обучение на персонала

 • Консултантски услуги по изискванията към опаковане и етикетиране на храни, напитки и хранителни добавки

 • Регистрация на складове и обекти за търговия с хранителни добавки

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »