Поддържане на системи за управление

ISO_22000_Certifieds

ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ISO СТАНДАРТИ

 

ЦЕЛ И ПОЛЗИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Успешното функциониране на всяка една Система за управление /СУ/, независимо по кой стандарт, изисква постоянно поддържане и развитие.

Поддържането на системата за управление дава възможност за:

* своевременна актуализация на документацията, във връзка с промяна на нормативната уредба, или вътрешна организация на фирмата,

* безпроблемно протичане на надзорните и пресертификационни одити,

* подобряване на ефективността на действащата СУ.

ИВПО ЕООД ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

* Актуализация на документите от Системата за управление, чрез внасяне на изменения, породени от вътрешни или външни фактори;

* Извършване на вътрешни одити;

* Съдействие при подготовката и провеждането на Прегледа от ръководството;

* Съдействие и консултиране по време на надзорните и пресертификационните одити;

* Съдействие и консултиране по време на одити от клиенти (одити от втора страна);

* Отстраняване на евентуални несъответствия в документацията след надзорни и пресертификационни одити.

* Консултиране по въпроси от стандарта;

* Консултиране при промени в нормативната уредба;

* Консултации и съдействие при поддържане на акредитацията на органи за оценяване на съответствието (лаборатории за изпитване и/или калибриране, органи за контрол) – извършване на вътрешни одити и съдействие при промени в изискванията за акредитация.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »