ЗА НАСfon

ИВПО ЕООД  е консултантска фирма, сформирана от екип консултанти с над 10 годишен опит по системи за управление в областта на международните стандарти. Фокусът на фирмата е предоставяне на консултантски услуги при разработване и внедряване на системи за управление, покриващи изискванията на международните стандарти по качеството, безопасни условия на труд, добри производствени практики на базата на международните стандарти от серията HACCP , ISO 22000:2005, FSSC 22000 и други.

Консултантска къща ИВПО ЕООД е партньор за Област Бургас на световния лидер в сертифицирането NQA .

ИВПО ЕООД има внедрена и сертифицирана Интегрирана Система за управление на качеството и сигурността на информацията, съгласно ISO 9001:2008 и ISO 27001:2013, което гарантира високо качество на предоставяните от фирмата консултантски услуги, както и  отговорност за сигурността на информацията, с която разполага.

Екипът на ИВПО ЕООД е участвал в реализирането на над 300 проекта в Област Бургас и по Черноморието в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Във фирмата е изграден стриктен ред за контрол по спазването на договорените изисквания с клиентите, както сроковете на договорите, така и качеството на изпълнение на услугата.

Изграденият стил на работа на фирмата се състои в разработване на истински системи за управление, съвместно с нашите клиенти, на базата на провеждане на множество обучения и оказване на пълно съдействие в процеса на внедряване.

Чрез подхода си на работа ИВПО ЕООД  осигурява и гарантира безпроблемно сертифициране на изградените системи в изключително кратки срокове.

 

line
footer
Translate »