АБОНАМЕНТ

employment-contract

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИ КЛИЕНТИ

 

10 % НАМАЛЕНИЕ от цената на договора, при следните условия:
– посещение – еднократно за договорения срок;
– авансово заплащане – 50 %, на стойността от цената на договора;
– срок – обслужване за договорения период;
– включва дейностите:
1. Оглед на обекта за храни и/или хранене;
2. Преглед на хигиенната документация за обекта;
3. Обучение на персонала – съществуващ и новоназначен, за изпълнение на Система за самоконтрол, НАССР система и прилагане на хигиенната документация;

4.Решения за оптимизиране, подобряване и разнообразяване на дейността в обекта;Консултации по ел.поща и по телефон за допълнително възникнали въпроси, след изтичане срока на договора;
5. НАМАЛЕНИЕ – 20 %, от стойността за услугата за всеки следващ обект;
6. Изпълнение на други възложени дейности – съгласно договорената цена.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НИ ПИШЕТЕ ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОНА!

line
footer
Translate »