• КАКВО Е НАССР ?

  line
  HACCP е научно обоснован и систематичен подход. НАССР системата има изключително превантивен характер, свързан с предотвратяване на рисковете от замърсяване на храните и намаляване вероятността от тяхната поява. В основата на изискванията на HACCP са залегнали принципите на Codex Alimentarius...
  read more
  slider image
 • СТАНДАРТ FSSC 22000

  line
  КАКВО Е FSSC 22000 ? Производителите на храни, които доставят или планират да доставят продукти на основните търговци на дребно или на големите фирми за брандирани хранителни продукти, могат да се възползват от сертификацията по FSSC 22000. Сертификация на системите за безопасност на храните (или още FSSC 22000) покрива ключовите изисквания на..
  read more
  slider image
 • ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

  line
  Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Ноември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.87 от 1 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 14 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.51 от 23 Юни 2006г.,изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 23 Март 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.59 от 31 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., доп. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., доп. ДВ. бр.26 от 21 Март 2014г.
  read more
  slider image

employment-contract

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

10 % НАМАЛЕНИЕ  от цената на договора, при следните условия:
– посещение – еднократно за договорения срок;
– авансово заплащане – 50 %, на стойността от цената на договора;
– срок – обслужване за договорения период;
– включва дейностите:
1. Оглед на обекта за храни и/или хранене;
2. Преглед на хигиенната документация за …

Към статията

home title

hero_documents

ПОЛЗВАЙКИ УСЛУГАТА ОНЛАЙН ОБСЛУЖВАНЕ  ВИЕ И ВАШАТА КОМПАНИЯ:

Получавате 20% отстъпка от стойността за услугата – получавате всичко, което стандартно се включва в еднократното или абонаментното ни обслужване;

Печелите време за постигане на поставените фирмени срокове за функциониране на обекта;

Получавате допълнителна информация за процедури и изисквания за обекта и организацията на дейността;

Изготвяне в срок и изпращане с куриер на всички готови документи – Вие само трябва да…

Към статията home title

d0bad0b0d187d0b5d181d182d0b2d0be-d0b1d0b5d0b7d0bed0bfd0b0d181d0bdd0bed181d182

КОНСУЛТАНТ ПО РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ  НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНИ ХРАНИ

Услугата по разработване и внедряване на системи за управление, извършвана от ИВПО ЕООД, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за Управление (СУ) и Интегрирани Системи за Управление (ИСУ) по международните стандарти:

 • HACCP

 • FSSC 22000

ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  до придобиването на сертификат по различните стандарти…

Към статията

home title

ISO_22000_CertifiedsПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ISO СТАНДАРТИ

ЦЕЛ И ПОЛЗИ ОТ ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Успешното функциониране на всяка една Система за управление /СУ/, независимо по кой стандарт, изисква постоянно поддържане и развитие.

Поддържането на системата за управление дава възможност за:

* своевременна актуализация на документацията, във връзка с промяна на нормативната уредба, или вътрешна организация на фирмата,

* безпроблемно протичане на надзорните и пресертификационни одити,

* подобряване на ефективността на действащата СУ.

Към статията

line
footer
Translate »